Förvaltnings AB Brinkeberg

Förvaltnings AB Brinkeberg är ett oberoende förvaltnings- och konsultbolag inriktat på fastigheter. Vi utgår från Göteborg men har hela Sverige som arbetsfält.
Vi erbjuder en komplett ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning samt bistår även våra uppdragsgivare vid fastighetstransaktioner och åtar oss uthyrnings- och redovisningsuppdrag. Vi som arbetar inom Brinkeberg har lång erfarenhet och bred kompetens inom fastighetsområdet och hittar bra lösningar på komplicerade problemställningar. Vi arbetar professionellt, d v s snabbt och kostnadseffektivt, och är måna om långsiktiga relationer. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga fastighetsbolag, stora som små, alla är välkomna. Vi växer med uppgiften och följer våra uppdragsgivares expansion.

Välkommen att testa oss.

Vi jobbar med fastighetsförvaltning, ekonomisk och teknisk, fastighet, fastighetsöverlåtelser, fastighetsaffär, fastighetstransaktioner, uthyrning av bostäder och lokaler.

Därför har vi valt BrinkebergLejonstaden

”Vi har valt Brinkeberg i första hand på grund av deras bredd. Vi kan få hjälp med allt från bolags- och projektadministration till förvaltning av fastigheter och bostadsrättsföreningar. Med en nystartad verksamhet finner vi stort värde i en leverantör som vi kan växa med”

Lars Vardheim delägare i projektutvecklingsbolag, AB Lejonstaden


Dan Emterhag
Elof Hansson Fastigheter

”Vi har valt att fortsätta vårt samarbete med Brinkeberg för den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Brinkeberg har alltid försökt tillgodose våra behov och de har visat på förmågan att anpassa sig när det sker förändringar som ställer nya krav. Vi har också sett det som en fördel med närheten då de liksom vi har verksamheten i Göteborg.”Pro Value AB

”Vi samarbetar med Brinkeberg för att de kan fastighetsförvaltning och har personal med hög servicekänsla. Vid vårt senaste förvärv hjälpte Brinkeberg oss med förhandlingar av lokalhyreskontrakt. Vi har alltid känt oss trygga med att inget faller mellan stolarna och har kunnat fokusera på våra affärer”

Göran H. Gustavsson, Fastighetsinvesterare, Pro Value AB