GDPR

GDPR GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och ställer större krav på tillämpning. Lagen handlar …

Ny bolagschef

Från 1a januari 2018 har Marika Hermansson tagit över som Bolagschef för Förvaltnings AB Brinkeberg. Marika har tidigare arbetat som redovisningschef i bolaget.

Förlängt samarbete

Brinkeberg har tecknat förvaltningsavtal för fortsatt samarbete med Elof Hansson Fastigheter AB koncernen. Samarbetet startade redan 2012 och det är extra spännande för Brinkeberg att få vara med de närmaste …

Ny hyresadministratör

Helén Nywertz har anställts som hyresadministratör. Helén har bl. a arbetat som Contract Coordinator för Steen & Ströms köpcentrum i Sverige och med att administrera uppsägningar, kontraktskrivning och alla andra avtal som …

Välkomnar nya kunder

Ekonomisk förvaltning och styrelsearbete Brinkeberg har inlett samarbete med Brf Lodjuret i Trollhättan vad gäller ekonomisk förvaltning. Utöver detta har Brinkeberg och Sågaregatan Holding AB träffat avtal gällande styrelserepresentation och professionellt styrelsearbete till föreningen. …

Nytt samarbete i Borås

Fastighets AB Brodal och Brinkeberg har i februari 2016 inlett ett samarbete gällande fastighetsförvaltning av det s k Gina Tricot huset i Borås. Byggnadens lokalytor skall anpassas för att kunna erbjuda …