Ekonomisk förvaltning

”Hos oss på Brinkeberg finns valfriheten”

Vi är lyhörda och behöver inte enbart erbjuda standardiserade modeller med ett i förväg bestämt serviceinnehåll. Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi fram en kundanpassad leverans med en portfölj av tjänster – allt utifrån de behov och mål som vi tillsammans kommer överens om.

Vår ekonomiska förvaltning kan därför variera från hantering av all löpande ekonomi, till exempel hyror, leverantörsfakturor, bokföring och rapportering. Vi har också möjligheter att erbjuda vår kompetens för att ta ett större samlat grepp även över fastighetens framtida utveckling.

”Långsiktigheten är nyckelord för oss”

Dels beskriver det hur vi ser på vår egen verksamhet. Dels berättar det något om vår grundläggande syn på fastighetsförvaltning.

Våra medarbetare har lång samlad erfarenhet av fastighetsförvaltning i alla dess former. Erfarenheten ger oss bra förutsättningar att kunna vara lyhörda för kundens behov och önskemål. I Brinkeberg ser vi kunden och ligger steget före med ett proaktivt arbetssätt.

Hos Brinkeberg har du en löpande dialog med en personlig fastighetsekonom och teknisk fastighetsförvaltare samt en hyresadministratör. Tillsammans tar de ett samlat ansvar för din fastighet.

Administrativ och ekonomisk förvaltning, exempel på våra tjänster

 • Hyresadministration – Uthyrning och debitering av hyror och avgifter för bostäder och lokaler
 • Kontraktsskrivning – Kontraktsskrivning med hyresgäster
 • Elektronisk hantering av leverantörsfakturor och kundfakturor
 • Löneadministration
 • Löpande redovisning
 • Koncernredovisning
 • Rapportering – t ex K2-3 samt IFRS
 • Skatter och avgifter
 • Mervärdesskatt – Fastighetsmoms med frivillig registrering rörelselokaler och inversteringsmoms
 • Bokslut och årsredovisningar – Vi arbetar fram ett förslag och har dialogen med revisorer
 • Deklarationer
 • Budget – T ex resultatbudget på kort och lång sikt
 • Likviditetsplanering och kassaflödesanalyser – Kunskap om kommande in- och utbetalningar ger dig kontroll
 • Ekonomisk analys och utredningsuppdrag – T ex i samband med uthyrning av bostäder och lokaler
 • Fastighetsöverlåtelser – Rådgivning i de olika stegen i fastighetsaffären t ex DD – processen