Brinkeberg har tecknat förvaltningsavtal för fortsatt samarbete med Elof Hansson Fastigheter AB koncernen. Samarbetet startade redan 2012 och det är extra spännande för Brinkeberg att få vara med de närmaste åren och följa Elof Hansson Fastigheter ABs planer på utveckling av Masthuggskajen med att bygga ett kluster av verksamheter inom internationell handel.