Från 1a januari 2018 har Marika Hermansson tagit över som Bolagschef för Förvaltnings AB Brinkeberg. Marika har tidigare arbetat som redovisningschef i bolaget.