Fastighets AB Brodal och Brinkeberg har i februari 2016 inlett ett samarbete gällande fastighetsförvaltning av det s k Gina Tricot huset i Borås. Byggnadens lokalytor skall anpassas för att kunna erbjuda Länsförsäkringar kontorsytor och beräknas tas i drift årsskiftet 2016/2017.