Teknisk förvaltning

Lätt att gå vilse

Fastighetsägaren har ett långtgående juridiskt ansvar för fastighetens tekniska standard. Ansvaret omfattar även området hälsa och säkerhet för dem som bor och arbetar eller bara vistas i eller kring fastigheten. Fastighetsägarens ansvar regleras i en lång rad lagar, förordningar och lokala föreskrifter. Myndigheterna kräver att fastighetsägaren ska hålla sig uppdaterad inom de förändringar och tillägg som görs.

Även den fastighetsägare som överlåter sin tekniska förvaltning till en tredje part har själv alltid det yttersta ansvaret.

”Det är tryggt att samarbeta med en förvaltare som inte erbjuder snabba lösningar på bekostnad av långsiktighet”

Det gäller att ha en kunnig vägvisare vid sin sida. Annars är det lätt att förlora sig i snårskogen av regler. Vi är uppdaterade på vad som gäller och har erfarenhet av att hantera och lösa svåra situationer.

Brinkeberg erbjuder professionella och kostnadseffektiva tjänster inom teknisk förvaltning.

Hos oss finns den fulla valfriheten och flexibiliteten. Vi kundanpassar din leverans oberoende av om du vill att vi kompletterar din egen organisation, t ex ta vid där kompetens saknas eller om kapacitet behöver frigöras. Det kan också handla om att ta ett större helhetsgrepp som omfattar den totala tekniska förvaltningen, från ax till limpa.

”Vi är alltid lyhörda för uppdragsgivarens önskemål och arbetar proaktivt med att förekomma, inte reaktivt att förekommas. Vi trivs bäst när vi tar initiativet och får komma med förslag och lösningar. Det kallar vi att ta ansvar.”

Att ta ansvar och sköta om sin fastighet är en självklarhet – en väl skött och underhållen fastighet ger mindre vakanser, bättre driftsekonomi och ger förutsättningar för en god värdeutveckling! Med den rätta tekniska förvaltningen hos Brinkebergs erfarna fastighetsförvaltare ökar trivseln för hyresgästerna samtidigt som fastigheten får en god driftsekonomi.

Vi utför teknisk förvaltning för alla typer av fastigheter. Vi fungerar som ert ombud och vi tar ansvar för hela fastighetens tillsyn, skötsel och underhåll.

Teknisk förvaltning, exempel på våra tjänster

  • Fastighetsskötsel – Arbetsledning, fastighetsskötsel och felanmälan
  • Kontrakt – Hyresgästkontakter, ny- och omförhandlingar, fastighetsmoms
  • Uthyrning bostäder och lokaler – Annonsering och visningar
  • Försäkringsfrågor – Utredningar vid skador och kontakter med försäkringsbolag
  • Myndighetskrav – Brandskydd, Köldmedia, Säkerhet, Miljö, Handikapp (HCP), Ventilation (OVK), Elsäkerhet, Energi och Hissar
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
  • Ombyggnationer och lokalanpassningar – Upphandlingar, planering, budgetering och projektsamordning
  • Underhållsplaner
  • Fastighetsöverlåtelser – Rådgivning i de olika delarna i fastighetsaffären