Ekonomisk förvaltning och styrelsearbete

Brinkeberg har inlett samarbete med Brf Lodjuret i Trollhättan vad gäller ekonomisk förvaltning. Utöver detta har Brinkeberg och Sågaregatan Holding AB träffat avtal gällande styrelserepresentation och professionellt styrelsearbete till föreningen.

Vi hälsar våra nya kunder välkomna med förhoppningar om ett gott framtida samarbete