Vår kontaktperson:
Robin Tobiasson
robin.tobiasson@brinkeberg.se
031-743 06 93

Underhållsplan till Bostadsrättsföreningar

Vi önskar hjälpa er förening med att upprätta en underhållsplan

  • Skapar en ekonomisk trygghet för styrelsen då man ser sina kostnader nu och på lång sikt och kan planera ekonomin därefter. Underhållsplanen säkerställer rätt avsättning till underhållsfond.
  • Minskar risken för obehagliga överraskningar, det är ofta billigare att laga ett tak innan det börjar läcka snarare än att laga det när läckor och kostsamma fuktskador tillkommit
  • Maximerar fastighetens värde över tid
  • En årlig checklista på färdiga projektförslag sparar mycket tid, ger fokus på rätt saker och beslut kan tas på färdiga belopp.
  • Underlättar styrelsens arbete och ger trygghet för medlemmarna i föreningen, samt att nya ledamöter enkelt kan sätta sig in i underhållsarbetet.

Vi på förvaltnings AB Brinkeberg har många års erfarenhet kring arbete med underhållsplaner för olika Bostadsrättsföreningar runt om i landet. Våra underhållsplaner är professionella, lätta att förstå och översiktliga.

Vi hjälper er gärna med projekten när de väl ska genomföras som er projektledare från förstudie till projektering och färdigställande. Vi kan även hjälpa till med hyresgästdialogen för att era hyresgäster ska vara välinformerade under projektet. Kontakta oss för mer information och en offert.