GDPR

GDPR GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och ställer större krav på tillämpning. Lagen handlar …