Fastighetsförvaltning

”En styrka hos Brinkeberg är valfriheten”

Vi kan åta oss en komplett ekonomisk och teknisk förvaltning för de fastighetsägare som så önskar. Med komplett menas att vi tar samlat grepp över fastighetens utveckling. Dessutom ansvarar vi för att fastigheten ges en övergripande styrning och ledning mot de mål vi kommit överens om med våra uppdragsgivare. Oftast är det en kombination av värdetillväxt, avkastning och brukarnytta.

Arbetsmodellen varierar. Vi kan förstärka och komplettera vår uppdragsgivares befintliga organisation, alternativt upphandla de tjänster som krävs för en professionell hantering i kombination med egna insatser. Vi tar täten i arbetet med att finns nya hyresgäster eller förhandla med befintliga hyresgäster oavsett det gäller hyra eller andra villkor.

Uppdragen kan omfatta enskilda fastigheter, fastighetsbestånd eller bolag. Vi har en stor erfarenhet av kontraktsförhandlingar för kommersiella fastigheter.

Det är viktigt att du som kund har valfriheten själv att bestämma hur tjänsten skall se ut. Vi har med andra ord inga standardiserade modeller utan anpassar vårt arbete efter vad som efterfrågas. Vi verkar för långsiktighet och flexibilitet.

Fastighetsmoms

”Det kan bli dyrt att inte kunna momsreglerna för kommersiella lokaler”

Dels kan du drabbas av ”oväntade” kostnader i efterhand om inte all hantering gjorts rätt från början, dels kan du missa möjligheten att reducera dina kostnader om du inte klarar att tolka rätt i snårskogen av regler. Brinkeberg kan ge kvalificerad hjälp genom att göra en professionell genomgång och inventering av aktuella fastigheter med avseende på momsfrågan. Om våra uppdragsgivare så önskar, kan vi också medverka vid fastighetsöverlåtelser, så att överlämnad information följer gällande regler kring moms (jämkningsregler).

Brinkeberg rådgivare vid fastighetstransaktioner

Vi kan bistå vid samtliga steg i en fastighetsaffär antingen det gäller förvärv eller avyttringar.
Vi åtar oss allt från att göra ekonomisk analyser av objekten, upprätta och dokumentera handlingar, identifiera köpare och bistå vid själva affärens slutförande.
Vi arbetar engagerat, målinriktat och kostnadseffektivt. Detta tillsammans med vårt breda kontaktnät och gedigna marknadskunnande gör att vi kan genomföra uppdragen med hög kvalitet.